استاندارد (DV Certificate)

826,200 تومان
Anual
HA-2 ,2048-bit encryption
سرویس از Sectigo security seal
سازگار با انواع مرورگرها
ضمانت 10 هزار دلاری
بهبود سئو
یک دامنه
www.company.com, company.com

استاندارد - یک دامین و تمام ساب دامین ها(DV Certificate)

3,121,000 تومان
Anual
HA-2 ,2048-bit encryption
سرویس از Sectigo security seal
سازگار با انواع مرورگرها
ضمانت 10 هزار دلاری
بهبود سئو
تمام ساب دامین های یک دامنه و دامنه ی سایت
*.domain.com